FUNDACIÓ METGES


La Fundació Metges és una entitat sense ànim de lucre que es proposa donar suport i millorar l'activitat professional dels metges…

...complementant la seva oferta formativa, teòrica i pràctica, perquè la seva qualificació professional reverteixi en la millora de l'assistència sanitària que rep la ciutadania.

...oferint-los suport i solucions en etapes vitals difícils, desconcertants o angoixants (jubilació, malaltia, carències fonamentals, etc.).

La principal comesa de la Fundació Metges és acompanyar els professionals mèdics durant tota seva trajectòria laboral i oferir-los instruments per a la consolidació i millora del seu benestar.BENVINGUDA DEL PRESIDENT


Com a president del Patronat de la Fundació Metges us donem la benvinguda a aquesta entitat creada fonamentalment amb dos objectius: per una banda complementar la oferta formativa que tenen els metges i professionals sanitaris per donar un millor i si es possible excel·lent servei a la ciutadania.

Per altra banda, i potser més fonamental que la primera, recolzar els metges en aquells moments més difícils de la seva vida: jubilació, infermetat o carències fonamentals.

La Fundació Metges neix amb la intenció de que el metge no es senti sol en aquells moments difícils de la vida que inexorablement han d’arribar.

Esperem rebre el més ampli suport possible i et donem la benvinguda i les gràcies per la teva visita a la nostra pàgina web.


Jordi Cruz i Llobet
President

 Metges de Catalunya


Consell de Cent, 478, 08013 - Barcelona
Tel. 93 115 02 50 - Fax 93 265 39 71 - info@fundaciometges.org