Pàgina d'inici


 

LA FUNDACIÓ


La Fundació Metges és una entitat sense ànim de lucre que es proposa donar suport i millorar l’activitat professional dels metges.

La principal comesa de la Fundació Metges és acompanyar els professionals mèdics durant tota seva trajectòria laboral i oferir-los instruments per a la consolidació i millora del seu benestar.


Estatuts de la Fundació Metges

La Fundació Metges s'ha dotat d'uns Estatuts, que regeixen el seu funcionament intern.Finalitats fundacionals

Assessorar i oferir solucions als metges en les condicions d’exercici de la seva professió, tant als qui treballen per compte d’altri com als professionals independents que treballen per compte propi.

Millorar l’activitat professional dels metges per mitjà de la formació continuada, teòrica i pràctica.

Vetllar per les condicions de vida dels metges, especialment malalts i jubilats, en l’àmbit professional, social i familiar.

 

Activitats

De forma autònoma i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, la Fundació Metges desenvolupa activitats destinades a l’obtenció de recursos econòmics i humans per a la consecució dels seus objectius fundacionals.


La Fundació Metges actua de mediadora per a la realització de projectes i iniciatives professionals i de recerca, aportant recursos organitzatius i/o econòmics a altres institucions o entitats sense ànim de lucre que realitzin activitats coincidents amb la
missió i els valors de la pròpia Fundació.

Campanyes publicitàries, cursos, seminaris, conferències, serveis específics.

 

Patronat

  • President. Dr. Jordi Cruz
  • Secretari. Dr. Xavier Lleonart
  • Tresorer. Dr. Ramon Sarrias
  • Vocal. Dra. Ana Maria Roca
  • Vocal: Dr. David Arribas
  • Vocal: Sra. Xelo Casado
  • Vocal: Dr. Josep Maria Puig
  • Vocal: Dra. Núria Estanyol
  • Vocal: Dr. Josep Lluís Pi
  • Vocal: Dr. Andreu Martín


Metges de Catalunya


Consell de Cent, 478, 08013 - Barcelona
Tel. 93 115 02 50 - Fax 93 265 39 71 - info@fundaciometges.org